Hjem / Sjakkinformasjon / Om norsk og internasjonal rating

Om norsk og internasjonal rating

Hurtigmeny: [Norsk rating] [om rating/elo][historikk]

Rating

Norsk offisiell rating publiseres på lister fire ganger i året (januar, april, juni og september). FIDE-rating har 3 forskjellige tall, standard (langsjakk), hurtigsjakk opptil 60 min/parti og lynsjakk opptil 10 min/parti.

Her kan du søke i både Norsk rating og FIDE-tall

Fordi norsk rating alltid beregnes fra siste beregnede tall (FIDE-rating beregnes fra siste publiserte tall), har man også uoffiselle ratingtall. Disse kan du også sjekke på vår søkeside.

Om rating/elo

I Norge bruker vi både norsk og internasjonal rating, vi har altså fire tall å forholde oss til. Fra og med høsten 2015 skal alle norske turneringer rates både som norsk og internasjonal rating, og tidligst høsten 2017 vil norsk rating fases ut.

Rating er et tall som skal vise spillestyrken til en spiller, og spillere med identisk rating skal statistisk sett spille remis. Det betyr også at walkover-partier ikke rates (f.eks. hvis spilleren ikke har møtt opp e.l.).

Ratingberegning
I norsk rating er det tre forskjellige kategorier:

  1. spiller uten rating
  2. uetablerte spillere med rating (under 30 ratede partier)
  3. etablerte spillere med rating (30 eller flere ratede partier)
    i tillegg er det lettere for juniorer (spillere inntill 20 år) å gå opp og ned (de har høyere K)

Rating beregnes etter en normalfordelingskurve, slik at de alltid vil være flest spillere midt på treet.
Rating beregnes basert på forventet score hvor man både i norsk og FIDE-rating har satt et tak på 400 poeng over og dette gir statistisk sett 8 % sjanse for å vinne/tape. Under er en tabell som viser ratinforskjell og forventet score.

Se tabell for ratingforskjell

Se tabell for ratingforskjell

Ratingforskjell Prosent score
0 50 %
36 55 %
72 60 %
110 65 %
149 70 %
193 75 %
240 80 %
296 85 %
366 90 %

Tabellen går tilsvarende under 50 % og ut fra ratingsnittet til motstanderne en møter i en turnering, beregnes forventet score. Kombinert med en koeffisient (K) basert på betenkningstiden i turneringen, beregnes ratingen. For spillere uten rating, vil ratingprestasjonen (snittmotstand +-/ poengforskjellen ifht prosent score) bli det nye ratingtallet. Hvis en spiller har møtt snittmotstand på 1300 i rating og scoret 65 %, blir ratingtallet 1300+110=1410. Hvis samme spiller derimot kun har scoret 25 % blir ratingtallet 1300-193=1107.

Historikk

Arpad Elo (1903-1992) er mannen bak ratingsystemet. Fysiker og sjakkspiller var en god kombinasjon for å komme opp med metoden for å rangere spillere. Fra 1970 til midten av 80-tallet var det også Elo selv som beregnet spillernes rating. Derfor brukes av og til Elo og rating om hverandre som begrep.

Den første grafen under viser utviklingen i rating fra den spede start i 1967 (USA-rating utformet av Kenneth Harkness) til nå. Den første internasjonale ratinglisten kom i 1968, mens den første offisielle FIDE-listen kom i 1971. Det store gapet i grafen i 1993-1994 kom da Kasparov forlot FIDE og ble fjernet fra de offisielle listene.

Den andre grafen under viser forskjellen i rating mellom nr 1 og nr 2 på ratinglisten. Man ser visse topp-punkter her, spesielt i Fischers storhetstid.

FIDErating-1967-2015 FIDErating-difference1-2-1967-2015