Hjem / Nyheter / Sjakkforbundet med oppdatering i klagesaken
I et fremskyndet styremøte onsdag 20. januar, har Sentralstyret i Norges Sjakkforbund fattet et vedtak om klagesaken omkring en spillers påståtte juks.

Sjakkforbundet med oppdatering i klagesaken

I et fremskyndet styremøte onsdag 20. januar, har Sentralstyret i Norges Sjakkforbund fattet et vedtak om klagesaken omkring en spillers påståtte juks.

Sentralstyret ønsker at spilleren som det påstått har jukset, skal gjennomføre en spesiell test.

I en pressemelding skriver de:

Sentralstyret i Norges Sjakkforbund har i møte 20/1-16 behandlet en klagesak om mulig juks av en spiller under turneringsspill, og fattet følgende enstemmige vedtak:
– Sentralstyret ønsker – før det fattes en endelig avgjørelse i saken – å invitere spilleren til å avlegge en test, etter regler utarbeidet av et spesielt nedsatt utvalg.
– Den aktuelle spilleren har sagt seg villig til å gjennomføre en slik test, som vil bli avviklet så snart som mulig.
– Inntil testen er gjennomført vil spilleren ikke delta i noen av NSFs turneringer.
– Sentralstyret vil behandle saken på nytt så snart resultatet av testen foreligger

Sjakknytt har tidligere redegjort hvorfor navn ikke er publisert i saken.

Om Gressli

Ansvarlig for Sjakknytt.no. Typisk "habil klubbspiller".

Sjekk også

Kan gå mot store endringer i norsk sjakk

Sentralstyret i Norges Sjakkforbund har i dag lagt tre store forslag ut på høring.

Januar-ratingen er endelig offisiell!

Vi publiserte de nye, offisielle listene, forrige uke. Nå er de endelig offisielle etter at ELO-komiteen publiserte dem i dag.