Hjem / Nyheter / Dommen opprettholdes i «juksesaken» mot Bjørnsen
Reglementsutvalget har i dag avslått anken til Stein Bjørnsen og opprettholder sentralstyrets dom.

Dommen opprettholdes i «juksesaken» mot Bjørnsen

Reglementsutvalget har i dag avslått anken til Stein Bjørnsen og opprettholder sentralstyrets dom.

Norges Sjakkforbunds (NSF) sentralstyre avsa 23. april i år dom i en klagesak der en blind sjakkspiller – Stein Tholo Bjørnsen – ble fradømt retten til å delta i turneringer i 2 år, pga brudd på FIDEs lover for sjakk.

sjakkforbundetBjørnsen anket senere dommen til NSFs Reglementsutvalg (RU) og i dag har RU kommet med sin kjennelse:

– Norges Sjakkforbunds Reglementsutvalg konkluderer med at Stein Tholo Bjørnsen må ha jukset ved flere anledninger og at Sentralstyrets utestengelse på 2 år derfor må bli stående. Avgjørelsen var enstemmig, skriver RU i sin rapport

Først innklaget i januar

Etter første innmelding 5. januar, ble Bjørnsen den 20. januar idømt karantene av sentralstyret i NSF inntil en test ble gjennomført. Da spilleren likevel ikke ville stille til en test i den foreliggende situasjonen, ble han dømt for brudd på FIDEs lover for sjakk. Han ble idømt 2 års utestengelse fra å delta i turneringer og inneha tillitsverv, og alle partier spilt i perioden 3. juli 2015 til 3. januar 2016 ble dømt til tap.

– RU finner det bevist utover enhver rimelig tvil at resultatene har vært oppnådd gjennom juks, avslutter RU i rapporten.

Dommen ble anket, og i mellomtiden har Bjørnsen også gjennomført en test. Den 18. og 19. juni i år gjennomførte Bjørnsen, etter eget initiativ og i samarbeid med NSF, en spillestyrke-test utarbeidet av et eget utvalg. Rapporten fra testen inngikk som en del av RUs samlede materiale i saken.

Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund
Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund

Tas til etteretning

Det er NSFs sentralstyre som har vært dømmende instans i denne saken.

– Sentralstyret registrerer RUs kjennelse i ankesaken, og er tilfreds med at de har kommet til samme konklusjon som styret. Ut over dette har vi ingen kommentar, men vil vise til selve dommen som jo er offentliggjort i sin helhet tidligere, sier president i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen.

Stein Bjørnsen sier i en uttalelse at han er skuffet over dommen, og hevder fortsatt at han aldri har jukset.

Dokumenter og bakgrunnsinformasjon:

Sjakknytt har valgt å omtale saken i liten grad:

Først av prinsippet om identifisering av personer i forbindelse med klanderverdige forhold. Rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, står sterkt i Norge, derfor ønsker ikke Sjakknytt å publisere navn eller rykter ang. dette før de rette instansene har gjort sin vurdering. Her er likevel de artiklene Sjakknytt har skrevet om saken:

 

Om Gressli

Ansvarlig for Sjakknytt.no. Typisk "habil klubbspiller".

Sjekk også

Kan gå mot store endringer i norsk sjakk

Sentralstyret i Norges Sjakkforbund har i dag lagt tre store forslag ut på høring.

Januar-ratingen er endelig offisiell!

Vi publiserte de nye, offisielle listene, forrige uke. Nå er de endelig offisielle etter at ELO-komiteen publiserte dem i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *