Hjem / Nyheter / Ungdoms-rekrutteringen lar vente på seg

Ungdoms-rekrutteringen lar vente på seg

I forkant av NM satt sjakknytt fokus på økningen i medlemstallet og at det i hovedsak var spillere i ratingklasser og ikke i juniorklasser økningen fant sted.

Undertegnede har mottatt nye og justerte tall fra Per F. Olsen som tar for seg NM-deltakelse i alle klasser fra 1987 til 2015: I forhold til deltakertallet i NM har deltakerantallet i juniorklassene sunket jevnt fra 1987 til 2015. I perioden rundt 1990 var rundt 1 av 3 deltakere juniorspillere (miniputt, lilleputt, kadett eller juniorklassen), mens i det i de siste årene har vært rundt 1 av 4. Altså en nedgang fra 33-35 % til 25 %. Se grafer 1 og 2.

Til sammenlikning har deltakertallet i NM økt jevnt, men det har også antallet deltakere i seniorklassen (grafer 3 og 4).

Det er altså i de ratingbestemte klassene deltakerøkningen i all hovedsak er. Hvilket gjør rekrutteringsarbeidet til NSF og USF desto viktigere.

Det er ikke sikkert at dette er et tegn på at Magnus-effekten først og fremst har truffet eldre, men medlemstallene i USF per 2. kvartal viser et fall på ca 10 % (selv om dette vel så gjerne kan skyldes tregheter i rapporteringen hos klubbene), mot medlemstall i NSF som viser en økning på 11 % fra i fjor – og 2014 hadde en oppgang på 27 % fra 2013.

Generelt sett er medlemstall og deltakelser i barneturneringer bedre mål på dette, men før dette foreligger, er det naturlig å gjøre seg opp noen tanker: Hvis disse tallene skal tolkes, er det naturlig å konkludere med at rekrutteringen blant barn og unge er noe mangelfull, mens Magnus-effekten først og fremst har en effekt blant de over 18 år. Det er dog for tidlig å konkludere midt i sesongen og basert på tall fra NM. Det ligger flere metodologiske utfordringer i å tolke disse tallene: Hvor NM arrangeres kan innspille på tallene; at NM arrangeres i fellesferien kan bety at flere barn og unge ikke deltar; at NM er NM kan heve terskelen for barn og unge å delta. Det kan dessuten være en utfordring å få skolesjakkdeltakere med inn i det organiserte sjakklivet.

Trenden er likevel klar – en eller annen form for ungdomsrekruttering mangler. Derfor er det godt at NSF sparker igang et nytt Sjakk i skolen-prosjekt allerede fra august.

 

Graf 1:
20150714-NMjr
Graf 2:
20150714-NMjr-antall
Graf 3:
20150714-NMdelt
Graf 4:
20150714-NMsr

 

 

Kilde: Tall fra Per F. Olsen

Om Gressli

Ansvarlig for Sjakknytt.no. Typisk "habil klubbspiller".

Sjekk også

Januar-ratingen er endelig offisiell!

Vi publiserte de nye, offisielle listene, forrige uke. Nå er de endelig offisielle etter at ELO-komiteen publiserte dem i dag.

Vi har den nye, offisielle ratingen!

Simen Agdestein er for første gang på over 30 år utenfor pallen på norgesrankingen!

2 Kommentarer

 1. Marianne Langvik

  Det er vel ganske mange unge som spiller ratingklasser også. Det er juniorspillere i alle klasser, fra elite og mester ned til klasse 5. Nivået i de eldste klassene er såpass høyt at det for ferskere spillere er et naturlig valg å spille ratingklasser.

  En stor del av medlemmene i USF er også medlem av NSF og det skulle derfor bare mangle at medlemsveksten i NSF var større enn i USF. Så og si alle som spiller landsturneringen er medlem av en NSF klubb med noen få unntak i miniputt.

  • Hei, Marianne!

   Det er helt klart en mer sammensatt problemstilling enn hva jeg klarer å formidle i saken over, men i tidligere NM har det også vært mange unge som spiller i ratingklassene, så jeg tror akkurat det utlikner seg.

   Det er nok, grunnet hvordan medlemsregistreringen i USF og NSF foregår, mer riktig å se på tallene for hvert år enn midt i året, så i januar kan man si mer om utviklingen enn hva man kan nå, og det vil jeg gjøre. Uansett hvordan medlemstallene går, er det kjempebra at NSF har fått på plass et nytt sjakk i skolen-prosjekt som starter allerede i august! Det vil vi forhåpentligvis merke allerede fra 2016!