Hjem / Aktuelt / Bytt ut én mattetime med sjakk og bli bedre i matte
Et dansk forskningsprosjekt over 3 år har nylig kommet til denne konklusjonen.

Bytt ut én mattetime med sjakk og bli bedre i matte

Et dansk forskningsprosjekt over 3 år har kommet til denne konklusjonen.

Fra 2013-2015 har et dansk forskerteam ved Universitetet i Aarhus forsket på effekten av sjakk i undervisningen. Og effekten av sjakk er tydelig.

Én time i uka = 33 % mer effektive

au_standard_logo
Studien er gjennomført ved Aarhus universitet

Gjennom en periode på litt under ett vanlig skoleår, har nær 500 elever på fem barneskoler i Aarhus deltatt i forsøket.

Halvparten av elevene var i forsøksgruppen som fikk byttet ut én av fire mattetimer i uka med en sjakktime. Halvparten av elevene var i kontrollgruppen som ikke fikke byttet ut én av fire mattetimer med sjakk.

Gjennom matematikkprøver før og etter undervisningen, har man kunne se resultatene:

– Sjakkundervisning forbedrer elevenes matematikkferdigheter markant, skriver forskningsgruppen.

Ifølge forskerne er effekten av sjakk tilsvarende et tredjedels skoleår – med én mattetime mindre i uka.

Bekreftet av flere studier

Resultatet i den danske pilotstudien er ikke overraskende. Flere andre studier har funnet det samme, blant annet en svensk studie i Öresundsbro gjennomført av Uppsala Universitet, fant tilsvarende resultat.

Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis, hvor Sinquefield Cup starter neste uke, bestilte en metastudie av sjakk-studier for et par år siden.
Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis, hvor Sinquefield Cup starter neste uke, bestilte en metastudie av sjakk-studier for et par år siden.

En av de mer omfattende metastudiene, en gjennomgang av tilgjengelig forskning på sjakk i skole og skolefritidsordninger kom med følgende konklusjon

 • Sjakk i programmer etter skolen (skolefritidsordninger) har både en positiv og en statistisk signifikant påvirkninger på elevers matteferdigheter
 • Sjakk i skolen-programmer har en positivt og statistisk signifikant effekt både på elevers matteferdigheter og elevers kognitive evner.

Rapporten gikk igjennom 51 studier av sjakk i og etter skolen-programmer og er en av de tyngste rapportene om dette temaet til nå.

Kilder:

 

Om Gressli

Ansvarlig for Sjakknytt.no. Typisk "habil klubbspiller".

Sjekk også

Kan gå mot store endringer i norsk sjakk

Sentralstyret i Norges Sjakkforbund har i dag lagt tre store forslag ut på høring.

Januar-ratingen er endelig offisiell!

Vi publiserte de nye, offisielle listene, forrige uke. Nå er de endelig offisielle etter at ELO-komiteen publiserte dem i dag.

2 Kommentarer

  • Hei, Noen.
   Fint hvis du kommenterer med fullt navn og/eller e-postadresse her.

   Én studie med motsatt konklusjon ligger nok innenfor et helt normalt avvik. De metastudienene vi fant var ganske entydige i sin konklusjon, selv om enkeltstudier kan vise noe annet. Såvidt oss bekjent, foreligger det ikke metastudier, kun noen få enkeltstudier, som viser noe tilsvarende det studien til John Jerrim viser. Men korriger oss gjerne hvis du finner noe annet!

   Det er en grunn til at man skal være forsiktig med å skrive artikler om én studie som viser én spesifikk ting. Derfor lette vi også opp mange flere studier om sjakk for videre lesning, som ser ut til å bekrefte hovedtesen til de danske forskerne.