Rangeringer blant norske spillere

OmrådeSpillerens plassering
Uoffisiell norsk rating født i 1981 og eldre72 / 2072
Uoffisiell norsk rating født i 1981 og yngre59 / 1404
FIDE Hurtig født i 1981 og eldre58 / 1355
Uoffisiell norsk rating født i 19812 / 46
FIDE Hurtig109 / 2497
FIDE Hurtig født i 1981 og yngre53 / 1184
FIDE Hurtig født i 19812 / 42
FIDE Hurtig i klubb5 / 95
Uoffisiell norsk rating i klubb6 / 108
FIDE Standard født i 1981 og eldre102 / 1766
FIDE Standard182 / 3096
FIDE Standard født i 1981 og yngre84 / 1375
Uoffisiell norsk rating født mellom 1980 og 198930 / 440
FIDE Standard i klubb9 / 108
FIDE Hurtig født mellom 1980 og 198929 / 347
FIDE Standard født mellom 1980 og 198938 / 446
FIDE Standard født i 19814 / 45