Rangeringer blant norske spillere

OmrådeSpillerens plassering
Norsk rating i klubb1 / 18
Antall partier født i 1958 og yngre58 / 720
Antall partier86 / 825
Antall partier i klubb2 / 18
Norsk rating født i 1958 og yngre82 / 720
Norsk rating97 / 825
Norsk rating født i 1958 og eldre17 / 113
Norsk rating i Senior17 / 113
Norsk rating født mellom 1950 og 19599 / 47
FIDE Standard i klubb10 / 48
Uoffisiell norsk rating født i 1958 og eldre151 / 709
Uoffisiell norsk rating i klubb11 / 51
Antall partier født mellom 1950 og 195911 / 47
Uoffisiell norsk rating født i 1958 og yngre683 / 2768
Norsk rating født i 19582 / 8
Uoffisiell norsk rating født mellom 1950 og 1959102 / 366
Antall partier født i 1958 og eldre32 / 113
FIDE Standard født i 1958 og eldre155 / 526
FIDE Standard i Senior155 / 526
FIDE Standard918 / 2828
FIDE Standard født i 1958 og yngre780 / 2343
FIDE Hurtig i klubb10 / 30
FIDE Hurtig760 / 2224
FIDE Hurtig født i 1958 og yngre657 / 1917
FIDE Hurtig født i 1958 og eldre115 / 333
FIDE Hurtig i Senior115 / 333
FIDE Hurtig født mellom 1950 og 195975 / 210
FIDE Standard født mellom 1950 og 1959108 / 296
Uoffisiell norsk rating født i 195818 / 47
FIDE Standard født i 195817 / 41
FIDE Hurtig født i 195812 / 26
Antall partier født i 19584 / 8