Rangeringer blant norske spillere

OmrådeSpillerens plassering
Uoffisiell norsk rating i klubb1 / 18
Antall partier i klubb1 / 17
Norsk rating i klubb1 / 17
FIDE Standard i klubb1 / 14
Antall partier født i 1958 og yngre50 / 674
Antall partier78 / 777
Norsk rating født i 1958 og yngre72 / 674
Norsk rating87 / 777
FIDE Hurtig i klubb1 / 8
Norsk rating født i 1958 og eldre17 / 109
Norsk rating i Senior18 / 113
Norsk rating født mellom 1950 og 19599 / 45
Uoffisiell norsk rating født i 1958 og eldre151 / 709
Antall partier født mellom 1950 og 195911 / 45
Uoffisiell norsk rating født i 1958 og yngre683 / 2768
Uoffisiell norsk rating født mellom 1950 og 1959102 / 366
FIDE Standard født i 1958 og eldre157 / 540
Antall partier født i 1958 og eldre32 / 109
FIDE Standard i Senior175 / 581
FIDE Standard926 / 2946
FIDE Standard født i 1958 og yngre786 / 2449
FIDE Hurtig født i 1958 og yngre662 / 2052
FIDE Hurtig768 / 2379
FIDE Hurtig født i 1958 og eldre118 / 356
Norsk rating født i 19582 / 6
FIDE Hurtig i Senior135 / 392
FIDE Hurtig født mellom 1950 og 195977 / 222
FIDE Standard født mellom 1950 og 1959109 / 308
Uoffisiell norsk rating født i 195818 / 47
FIDE Standard født i 195817 / 43
FIDE Hurtig født i 195812 / 29
Antall partier født i 19584 / 6