Rangeringer blant norske spillere

OmrådeSpillerens plassering
Norsk rating i klubb1 / 19
Antall partier født i 1958 og yngre61 / 748
Antall partier i klubb2 / 19
Antall partier92 / 866
Norsk rating født i 1958 og yngre87 / 748
Norsk rating103 / 866
Norsk rating født i 1958 og eldre18 / 126
Norsk rating i Senior18 / 126
Norsk rating født mellom 1950 og 19599 / 50
Uoffisiell norsk rating i klubb11 / 52
FIDE Standard i klubb10 / 47
Uoffisiell norsk rating født i 1958 og eldre151 / 709
Antall partier født mellom 1950 og 195912 / 50
Uoffisiell norsk rating født i 1958 og yngre684 / 2769
Norsk rating født i 19582 / 8
Antall partier født i 1958 og eldre35 / 126
Uoffisiell norsk rating født mellom 1950 og 1959102 / 366
FIDE Standard født i 1958 og eldre157 / 518
FIDE Standard i Senior157 / 518
FIDE Standard913 / 2773
FIDE Standard født i 1958 og yngre773 / 2296
FIDE Hurtig736 / 2117
FIDE Hurtig født i 1958 og yngre639 / 1832
FIDE Hurtig i Senior109 / 311
FIDE Hurtig født i 1958 og eldre109 / 311
FIDE Hurtig født mellom 1950 og 195974 / 201
FIDE Hurtig i klubb10 / 27
FIDE Standard født mellom 1950 og 1959108 / 291
Uoffisiell norsk rating født i 195818 / 47
FIDE Standard født i 195817 / 41
FIDE Hurtig født i 195812 / 26
Antall partier født i 19584 / 8