Rangeringer blant norske spillere

OmrådeSpillerens plassering
Norsk rating i klubb1 / 19
Antall partier født i 1958 og yngre63 / 759
Antall partier i klubb2 / 19
Antall partier95 / 880
Norsk rating født i 1958 og yngre90 / 759
Norsk rating107 / 880
Norsk rating født i 1958 og eldre19 / 129
Norsk rating i Senior19 / 129
Norsk rating født mellom 1950 og 195910 / 52
Uoffisiell norsk rating i klubb11 / 52
FIDE Standard i klubb10 / 47
Uoffisiell norsk rating født i 1958 og eldre151 / 709
Antall partier født mellom 1950 og 195912 / 52
Uoffisiell norsk rating født i 1958 og yngre684 / 2769
Norsk rating født i 19582 / 8
Uoffisiell norsk rating født mellom 1950 og 1959102 / 366
Antall partier født i 1958 og eldre36 / 129
FIDE Standard født i 1958 og eldre157 / 515
FIDE Standard i Senior157 / 515
FIDE Standard908 / 2740
FIDE Standard født i 1958 og yngre769 / 2266
FIDE Hurtig731 / 2089
FIDE Hurtig født i 1958 og yngre633 / 1808
FIDE Hurtig født i 1958 og eldre110 / 305
FIDE Hurtig i Senior110 / 305
FIDE Standard født mellom 1950 og 1959107 / 291
FIDE Hurtig i klubb10 / 27
FIDE Hurtig født mellom 1950 og 195975 / 198
Uoffisiell norsk rating født i 195818 / 47
FIDE Standard født i 195818 / 41
Antall partier født i 19584 / 8
FIDE Hurtig født i 195812 / 24