Norske partier - Søk etter partier med posisjon (BETA)


Sett opp posisjonen manuelt med å dra og slippe brikker inn og ut av brettet. Trykk på søk etter partier og søket vil finne partier i partidatabasen med brikker slik du plasserte de.
Dersom du setter på 5 hvite bønder så vil søket finne partier der hvit har 5 (og ikke flere) bønder i nøyaktig de rutene du søker etter.
HvitSort
MinMaxMinMax
Bønder
Springer
Løper
Tårn
Dronning