Francisco Silva Gonzàles, Strømmen (2038) - Alexander Pena Riascos, Stjernen (2104) - 1-0

Stjernens marslangsjakk 2016 (ikke NGP!) - 11.03.2016


Åpning: QGD semi-Slav 5.e3 (D45)

Partiutvikling

Hvit:

Samlet tapt vurdering av stilling: -6.21.
Antall trekk identisk med førstevalg til analysemotor: 9.
Antall trekk ikke identisk med analysemotor sitt førstevalg: 10
47 % førstevalg til computeren
-0,